วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เนื้อหาอ้างอิงในเว็บไซต์ Wiki pedia

4life.com/Siam85 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เนื้อหาอ้างอิงในเว็บไซต์ Wiki pedia

   Dr. H.Sherwood Lawrence เป็นผู้คนพบ Transfer Factor ที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กจิ๋ว เป็นสิ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันของทุกคน จำเป็นต้องได้รับ มันเป็นแหล่งเก็บสะสมข้อมูล การจดจำการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ที่ผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตชั้นสูง เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน มันคือ
"ภาษาของเซลล์ ที่ใช้สื่อสารกัน” เซลล์เล็กๆในร่างกายเรา
ที่มันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ มันก็จะมีการสื่อภาษาเช่นกับสิ่งมีชีวิต
การสื่อสารมีทั้งส่งทางข้อความผ่านสารกระตุ้น หรือ Lymphokines และภาษากาย
นั่นคือการสัมผัสผิวของกันและกันทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) เป็นโมเลกุลของภูมิคุ้มกัน ที่ผลิตได้มาจาก เลือด และเซลล์ของม้าม เป็นข้อมูลการจดจำ การต่อสู้ แบบเจาะจงกับเชื้อโรคแต่ละชนิด ในระบบภูมิคุ้มกันของเรา
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ยังช่วยยับยั้ง อาการภูมิไว หรือ Hypersensitivity
และยังผลิตสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือ Lymphokines  
ที่ใช้จับเชื้อโรคด้วยตัวมันนี้เอง โมเลกุลมีน้ำหนักประมาณ 5,000 Daltons
 และส่วนประกอบทั้งหมด จะเป็น กรดอะมิโน (Amino acids) ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
มีการผลิตมาจาก 2 แหล่งคือ ผลิตจากนมน้ำแรกของวัว หรือ cow colostrum
และผลิตจากไข่แดงของไก่ (Chicken egg
yolk) ผลิตเป็นอาหารเสริมที่ใช้รับประทาน ภายได้ชื่อเดิมคือ ทรานสเฟอร์
แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ที่ใช้สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)
นับเป็นความลับของธรรมชาติในร่างกายเรา ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ
มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาล คิดกันง่ายๆ
แค่เราสนับสนุนให้ระบบภูมิคุ้มกัน และเซลล์ในร่างกายเรา คุยกันรู้เรื่อง
มันก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้เรามีสุขภาพดี โอกาสมีอายุยืนก็สูง

 thailand.4life.com/siam85ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น